Egy tanár tanév eleji imája (én portfóliónak elfogadnám)

tanar

“Segíts Uram, hogy MEGTUDJAM ÉRTENI a diákjaimat. Add, hogy VÉGIGHALLGASSAM őket türelmesen és kérdéseikre szeretettel válaszoljak. Ne engedd, hogy szavukba vágjak vagy LETORKOLJAM őket minden ok nélkül. Add, hogy mindig tapintatos és udvarias legyek velük szemben, minthogy én is elvárom tőlük, velem szemben. ADJ ERŐT, hogy sohase takargassam előttük hibáimat feleslegesen és tudjak tőlük én is bocsánatot kérni, ha valamit rosszul tettem vagy megbántottam őket. Ne engedd, hogy tetteimmel valaha is sebeket ejtsek érzelmi világukban. Ne engedd, hogy nevessek hibáikon. Nem akarok úgy BÜNTETNI, hogy megszégyenítem vagy nevetségessé teszem őket a többiek előtt. Mindenekelőtt azt kérem Uram, hogy soha NE TÖLTSEM KI RAJTUK MÉRGEMET csak azért, hogy indulataimnak eleget tegyek. Tégy engem alázatosabbá és segíts, hogy FELHAGYJAK diákjaim szüntelen szidásával és fejmosásával. Vezess, hogy minden órán szavaimmal és tetteimmel is erősítsem bennük azt a meggyőződést, hogy a becsületesség a boldogság alapja. Tégy elnézővé diákjaim hibáival szemben, és segíts, hogy ÉSZREVEGYEM a legkisebb jót is bennük. Add ajkamra a megfelelő szavakat, ha valamelyik dicséretet érdemel. NE ENGEDD azt elvárnom tőlük, hogy felnőtt módjára viselkedjenek és hogy olyan ítélőképességgel rendelkezzenek, amelyet csak az élet hosszabb tapasztalata adhat meg. Adj kellő határozottságot, hogy TUDJAK NEMET MONDANI, ha valami megítélésem szerint az ártalmuk lenne. Ne engedd Uram, hogy elvegyem tőlük annak a lehetőségét, hogy önállóan gondolkodjanak, hogy ők hozzák meg saját döntéseiket.Add, hogy NE LEGYEK SZEMÉLYVÁLOGATÓ, hanem igazságos és szeretetteljes legyek mindegyikükkel, s így tiszteletük őszinte lehessen irántam. Tégy méltóvá Uram, hogy diákjaim szerethessenek és általam közelebb kerüljenek hozzád! ÁMEN”
Köszönöm szépen annak a pedagógusnak, aki a saját imakérését a rendelkezésünkre bocsátotta. Sokat tanulhatunk belőle!